Art Mirror

Art MirrorElőzetes egyeztetés

Időpont egyeztetés után –telefonon, vagy e-mailen keresztül - kerülhet sor személyes találkozásra a helyszínen, vagy bemutatótermünkben.

Első helyszínen történő megbeszélés esetén a kiszállás díja Biatorbágy és annak 10 km-es vonzáskörzetében 15.000,-Ft azon kívül 25.000,-Ft, minden helyszínen töltött óra díja 8.500,-Ft amely a megrendeléskor beleolvad a megrendelés összegébe.

Art Mirror

Amennyiben bemutatótermünkben történik az első személyes megbeszélés annak ára díjtalan.

A megbeszélés általában 1-2 órát igényel, ami alatt igyekszünk megismerni elképzeléseit, azt, hogy milyen stílusú bútorra vágyik, milyen szokásai vannak, hiszen mindezek döntően meghatározzák a bútor tervezését, kialakítását is.

Közös munkánk elősegítése érdekében szeretnénk, ha az előzetes egyeztetésre már tudna magával hozni képet vagy leírást, amely magában foglalja elképzelésit. Az előzetes megbeszélésen egy árkalkulációt is készítünk, amely alapján láthatja, hogy az Ön által elképzelt bútor megvalósítása milyen költséggel fog járni.

Kapcsolatfelvétel

Art MirrorVázlattervezés / előzetes tervezés

A vázlattervezés olyan előzetes tervezet készítése, amely megmutatja a megrendelő elképzelései alapján elképzelt bútor formáját, kialakítását, és a hozzávetőleges méretét.

Az előzetes tervek készítése során sor kerül egy pontos árajánlat készítésére is, mely a végleges árat tartalmazza. Amennyiben a gyártásba kerülésig az előzetes tervezéshez képest változások lennének, ez ± 10% változást eredményezhet az árban. Az ár és a méretek a helyszíni felmérés alapján változhatnak.

Art Mirror

Árajánlat készítése minden esetben 10.000,-Ft.Az előzetes tervezés és a helyszíni felmérés konyháinknál 95.000-220.000,-Ft közötti, egyedi bútorainknál 60.000-195.000,-Ft közötti árba kerülnek, amely a megrendeléskor beleolvad a megrendelés összegébe! Ennek köszönhetően minden megrendelőnk részére a tervezés ingyenes! Amennyiben nem nálunk kerül lerendelésre bútor, akkor is megvásárolhatja az elkészült terveket, amelyből a szakipar már a gyártásnál megszokott műszaki paraméterek alapján tudja legyártani a már megálmodott bútort Önnek! A gyártmánytervek a kalkulált árajánlat 5%-ába kerülnek!

Kapcsolatfelvétel

Art MirrorSzerződés

A szerződéskötésre a pontos helyszíni felmérést követően, az elkészült végleges műszaki tervezés után kerül sor.

A szerződés két részből áll; egyrészt a bútor elkészítéséhez szükséges anyagok és kiegészítők pontos leírásából, másrészt a konyhai gépek megrendeléséből amennyiben ezek szükségesek. A szerződésben szerepel a bútorra jellemző valamennyi tulajdonság, anyag, szín – amely minden esetben pontos leegyeztetés, egyedi színek esetében színminta elkészítése után választható ki, ezzel elejét véve a félreértéseknek – kiegészítők, és a gyártásra kijelölt időpont. A gyártás időpontját – 6-14 hétre tehető – a megrendelt bútor kialakításának összetettsége és bonyolultsága befolyásolhatja.

Art Mirror Kapcsolatfelvétel

Art MirrorBútor/munka átadás

A munka akkor tekinthető befejezettnek, ha a megrendelő és az Art Mirror ® munkatársa alapos áttekintés után a megrendelt bútort formai és minőségi szempontból egyaránt megfelelőnek találja, azaz teljes körben átvette illetve átadta.

  

Kapcsolatfelvétel

Art MirrorJótállás és garancia

A garanciára való igény csak a számlán feltüntetett bútorokra és csak Magyarországon belül áll fenn. Jótállási kötelezettségünk minden olyan hibára kiterjed, amelynek oka nem a vásárlás, a terméknek a vásárló részére történő átadása után következett be, kivéve azt a hibát, amelyet a vásárló már az eladáskor ismert, és amelyre árengedményt kapott, illetve amely miatt a termék osztályos árunak minősült.

Jótállási igény ezen jegy alapján érvényesíthető, az eladás napjától számított 12-24-36 hónapon belül. A jótállási javítás során cserélt alkatrészekre a jótállási idő újrakezdődik, illetve meghosszabbodik a hiba közlésétől kezdve azzal az idővel, amely alatt a terméket vásárlónk rendeltetésszerűen nem használhatta.

Art Mirror

Nem vonatkozik a jótállás az alábbi esetekre

1; Jótállási jegy, eladási dátum, az eladó aláírása és bélyegzőjének lenyomata hiányában,

2; ha a hiba káresemény következménye,

3; ha a terméken a vevő vagy idegen személy átalakítást, javítást végzett,

4; a szín és erezet eltéréséből adódó reklamációt csak abban az esetben tudjuk elfogadni, ha az a fa anyaghibája vagy festési hiba következménye. Nem tekintjük a fa rajzolati és egészséges színbeli (egyenes és fodros szálú, bélsugaras stb.) eltérését garanciális problémának!

Felhívjuk a figyelmét, hogy a természetes fa anatómiai felépítése miatt egy ajtón belül is lehetnek szín – mintázati eltérések, különösen a függőleges és a vízszintes alkatrészek találkozása esetén, mivel a pácolás ellenére a fényvisszaverődés más és más lehet. Ez nem kivédhető jelenség, mert a fa nem műanyag, felépítése nem homogén. Ebből következően bizonyos eltérés megengedett még akkor is, ha a bútorok az előre bemutatott mintától eltérnek. A mintadarabok csak az információ adás célját szolgálják,szín és struktúra szempontjából nem kötelező érvényűek.Az ebből adódó jótállási igényeket nem tekintjük garanciális problémának!

5; Tűgöcs (csomó) megengedett értékei: 0,2m2-en maximum két darab 3mm átmérőjű lehet. Csak ezt meghaladó göcsök esetén fogadunk el garanciális igényt.

6; Az általunk készített tömörfa frontok esetén 4mm rés van a filung (betét) és a keret között, ami tökéletes mozgást biztosít a fa számára, de csak 6-10%-os fa front nedvességtartalom mellett, ami a lakóhelységekben (szobaszáraz állapot = 40-58%) elfogadható. Magasabb nedvességtartalom esetén a bútor frontok a dagadás következtében tönkremennek. Magasabb nedvességtartalmat érhet el a bútor-front például egy használaton kívüli nem szellőztetett

lakásban, vagy új építésű-felújított lakásban, stb., ebben az esetben a bútorok-frontok nedvességtartalma elérheti a 15-20%-ot. Az ebből adódó

problémákat és hibákat nem tekintjük garanciális problémának!

7; Jótállási jegyen feltüntetett olyan hibákra, amelyre a vásárló árengedményt kapott

8; Rendellenes használat miatti károsodásra / kezelési – használati útmutatóban előírtaktól eltérő használat, pl: szakszerűtlen tisztítás, rongálás, stb.

A vásárló választása szerint:

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy szakvélemény beszerzésének van helye abban az esetben, ha a hiba jellegének, a javítás minőségének megítélésében a Vásárló és az Art Mirror között véleményeltérés merül fel. A jótállás csak a vásárlástól számított 1 éves időtartamra vonatkozik.

Jótállási igény bejelentése

Panasz esetén az Art Mirror® munkatársa a vásárló kifogásáról jegyzőkönyvet köteles felvenni! Amennyiben a vásárolt bútor hibás, sérült vagy hiányos, a vásárlás után azonnal, de legalább 3 napon belül jelezze felénk és kérje a pótlást, javítást vagy a hibás bútor cseréjét. A használat közben észlelt hibát a jótállás ideje alatt írásban kérjük bejelenteni. A bejelentést a hiba észlelését követően haladéktalanul kérjük megtenni a további károsodás megelőzése érdekében.

Fontos szabály! Jelentéktelen hiba esetén nincs helye jótállásnak!

Ki bizonyít?

- Jótállási igény esetén: a jótállás teljes időtartama alatt (12 hónapon belül) a jótállásra kötelezett bizonyítja, hogy a hiba oka az eladás után keletkezett.

Jótállási útmutató Bútorokhoz

A jótállás lényege, hogy a vásárlás hibátlan teljesítéséért a vásárlóval szemben a jótállásra kötelezett felel és a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A bizonyítás elmulasztása vagy a sikertelen bizonyítás következménye az, hogy a bíróság a perlő vevő igényének ad helyt és marasztalja el ítéletében.

Kapcsolatfelvétel