Art Mirror

Art MirrorJótállás és garancia

A garanciára való igény csak a számlán feltüntetett bútorokra és csak Magyarországon belül áll fenn. Jótállási kötelezettségünk minden olyan hibára kiterjed, amelynek oka nem a vásárlás, a terméknek a vásárló részére történő átadása után következett be, kivéve azt a hibát, amelyet a vásárló már az eladáskor ismert, és amelyre árengedményt kapott, illetve amely miatt a termék osztályos árunak minősült.

Jótállási igény ezen jegy alapján érvényesíthető, az eladás napjától számított 12-24-36 hónapon belül. A jótállási javítás során cserélt alkatrészekre a jótállási idő újrakezdődik, illetve meghosszabbodik a hiba közlésétől kezdve azzal az idővel, amely alatt a terméket vásárlónk rendeltetésszerűen nem használhatta.

Art Mirror

Nem vonatkozik a jótállás az alábbi esetekre

1; Jótállási jegy, eladási dátum, az eladó aláírása és bélyegzőjének lenyomata hiányában,

2; ha a hiba káresemény következménye,

3; ha a terméken a vevő vagy idegen személy átalakítást, javítást végzett,

4; a szín és erezet eltéréséből adódó reklamációt csak abban az esetben tudjuk elfogadni, ha az a fa anyaghibája vagy festési hiba következménye. Nem tekintjük a fa rajzolati és egészséges színbeli (egyenes és fodros szálú, bélsugaras stb.) eltérését garanciális problémának!

Felhívjuk a figyelmét, hogy a természetes fa anatómiai felépítése miatt egy ajtón belül is lehetnek szín – mintázati eltérések, különösen a függőleges és a vízszintes alkatrészek találkozása esetén, mivel a pácolás ellenére a fényvisszaverődés más és más lehet. Ez nem kivédhető jelenség, mert a fa nem műanyag, felépítése nem homogén. Ebből következően bizonyos eltérés megengedett még akkor is, ha a bútorok az előre bemutatott mintától eltérnek. A mintadarabok csak az információ adás célját szolgálják,szín és struktúra szempontjából nem kötelező érvényűek.Az ebből adódó jótállási igényeket nem tekintjük garanciális problémának!

5; Tűgöcs (csomó) megengedett értékei: 0,2m2-en maximum két darab 3mm átmérőjű lehet. Csak ezt meghaladó göcsök esetén fogadunk el garanciális igényt.

6; Az általunk készített tömörfa frontok esetén 4mm rés van a filung (betét) és a keret között, ami tökéletes mozgást biztosít a fa számára, de csak 6-10%-os fa front nedvességtartalom mellett, ami a lakóhelységekben (szobaszáraz állapot = 40-58%) elfogadható. Magasabb nedvességtartalom esetén a bútor frontok a dagadás következtében tönkremennek. Magasabb nedvességtartalmat érhet el a bútor-front például egy használaton kívüli nem szellőztetett

lakásban, vagy új építésű-felújított lakásban, stb., ebben az esetben a bútorok-frontok nedvességtartalma elérheti a 15-20%-ot. Az ebből adódó

problémákat és hibákat nem tekintjük garanciális problémának!

7; Jótállási jegyen feltüntetett olyan hibákra, amelyre a vásárló árengedményt kapott

8; Rendellenes használat miatti károsodásra / kezelési – használati útmutatóban előírtaktól eltérő használat, pl: szakszerűtlen tisztítás, rongálás, stb.

A vásárló választása szerint:

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy szakvélemény beszerzésének van helye abban az esetben, ha a hiba jellegének, a javítás minőségének megítélésében a Vásárló és az Art Mirror között véleményeltérés merül fel. A jótállás csak a vásárlástól számított 1 éves időtartamra vonatkozik.

Jótállási igény bejelentése

Panasz esetén az Art Mirror® munkatársa a vásárló kifogásáról jegyzőkönyvet köteles felvenni! Amennyiben a vásárolt bútor hibás, sérült vagy hiányos, a vásárlás után azonnal, de legalább 3 napon belül jelezze felénk és kérje a pótlást, javítást vagy a hibás bútor cseréjét. A használat közben észlelt hibát a jótállás ideje alatt írásban kérjük bejelenteni. A bejelentést a hiba észlelését követően haladéktalanul kérjük megtenni a további károsodás megelőzése érdekében.

Fontos szabály! Jelentéktelen hiba esetén nincs helye jótállásnak!

Ki bizonyít?

- Jótállási igény esetén: a jótállás teljes időtartama alatt (12 hónapon belül) a jótállásra kötelezett bizonyítja, hogy a hiba oka az eladás után keletkezett.

Jótállási útmutató Bútorokhoz

A jótállás lényege, hogy a vásárlás hibátlan teljesítéséért a vásárlóval szemben a jótállásra kötelezett felel és a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A bizonyítás elmulasztása vagy a sikertelen bizonyítás következménye az, hogy a bíróság a perlő vevő igényének ad helyt és marasztalja el ítéletében.

Kapcsolatfelvétel